பதினாறு வயது செல்ல மகள் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் இரவு எங்கேயோ தங்கிவிட்டு வருகிறாள். அவள் பையில் பார்த்தால், கூரான ஒரு கத்தி கிடைக்கிறது. அவளுடைய டைரியில் புரிபடாத வார்த்தைகள்தாம் காணக் கிடைக்கின்றன. மறுநாள் செய்தித்தாளில் ஒரு கொலை பற்றிய செய்தி வருகிறது.
எந்தத் தகப்பனாக இருந்தாலும், மிரண்டுதான்போவார். தயாநிதிக்கும் அதே மிரட்சி வந்தது. ஒரு கொலையோடு நில்லாமல் குற்றம் அடுத்தடுத்துத் தொடர.. உண்மைகளைக் கண்டுபிடிக்க அவரே களத்தில் குதிக்க..
சுபாவின் பரபர எழுத்தில், ஆரம்பித்துவிட்டால், கடைசிப் பக்கம் வரை படிக்காமல் நிறுத்த முடியாத சூப்பர் த்ரில்லர்.

Show description

Read or Download ANDRU IRAVU MANI 10.10 (TAMIL): அன்று இரவு மணி 10.10 (Tamil Edition) PDF

Similar crime books

Download e-book for kindle: Parlor Games: A Novel by Maryka Biaggio

According to a real tale, comes a sweeping old novel a few attractive con artist whose turn-of-the-century escapades take her all over the world as she's doggedly pursued through a Pinkerton company detective The novel opens in 1917 with our crafty protagonist, could Dugas, status trial for extortion.

Download PDF by Linda Stratmann: Royal Ghost (A Mina Scarletti Mystery)

Brighton, 1871: a ebook via first rate spinsters claiming to have noticeable the ghost of the Prince Regent in Brighton Pavilion shocks town and draws the eye of spiritualist Arthur Wallace wish. younger Mina Scarletti, a author of horror tales and investigator of psychic phenomena, suspects fraud.

New PDF release: Dead Girl Running (Cape Charade Book 1)

I've got 3 confessions to make:1. i have the scar of a gunshot on my brow. 2. i do not bear in mind a complete 12 months of my existence. three. My identify is Kellen Adams. .. and that is part a lie. lady working. .. from a yr she cannot be mindful, from a husband she prays is lifeless, from homelessness and worry. difficult, able Kellen Adams takes a task as assistant supervisor of a distant holiday hotel at the North Pacific Coast.

Lost In Love by PDF

Misplaced IN LOVE written in lower than forty eight hours, CJ Navarro explores excessive romance, crime and tragedy during this brief tale. Weeks after putting himself off a tree in an awkward suicide try, younger Casey Brown is going on vacation to Florida. desirous to search appreciation for all times and to get on a greater direction, Casey meets Gracie.

Extra resources for ANDRU IRAVU MANI 10.10 (TAMIL): அன்று இரவு மணி 10.10 (Tamil Edition)

Sample text

Download PDF sample

ANDRU IRAVU MANI 10.10 (TAMIL): அன்று இரவு மணி 10.10 (Tamil Edition)


by Daniel
4.1

Rated 4.85 of 5 – based on 46 votes