Clywodd Cassie a'i rolio dros ei chefn. Symudodd Brock gyda hello, drosti hello. Dechreuodd ei femur cyhyrau ei choesau a'i wasgu yn ei rhyw poeth gwlyb, sy'n tyfu. Mae hi'n gweiddi, yn rhedeg ei dwylo i lawr ei gefn gref, arffwys ei hun tuag ato. Roedd golchi sêr yn amlwg dros ei ysgwydd yn meddwl ei meddwl. Yn byw yn y ddinas, roedd hi'n hawdd anghofio pa mor helaeth oedd y bydysawd. Pa mor fach oedden nhw mewn cymhariaeth. Ond allan yma, roedd popeth yn wahanol. Roedd hi'n wahanol. Ymunodd Brock ei hun ar ei benelin, gadewch ei amrediad mawr o legislation i lawr ei chorff. Rhoddodd ei bawd ysglyfaeth ar ei nwd mewn cylchoedd bach. flicked y pinc pinc nes ei bod hi'n galed, nes ei bod yn nwylo ac yn rhydd, dim ond ychydig o fwdlyn gwlyb o awydd poeth.

Cododd y gwynt mewn tymheredd sydyn, chwythu sbistos o'u tân llosgi llachar, anfonodd ei chlais guro hir dros ei hwyneb, gan amharu ar ei barn am ei hoff gariad. Mae coyote wedi'i rwystro yn y pellter, gan anfon y ceffylau i stampio a chwythu yn aneglur. Gallai fod yn noson oer, ond ni fyddai Cassie wedi ei adnabod. Roedd y cracion, y tân gwyllt yn gynnes, y bagiau cysgu heb ecu dadio a'i gwarchododd hello a Brock o dir llaith y dyffryn lle'r oeddent yn gwersylla, yn gyd-gwmnļau light i'r gwres y mae hello a Brock yn ei greu gyda'i gilydd. Nid oedd hello erioed wedi teimlo'r fath angerdd am rywun nad oedd hi'n ei wybod, ond ar y funud roedd hello wedi ei gwrdd â hello, ddwy wythnos fer yn ôl ar ranfa Uncle Ned, roedd hello eisiau ei gael. Roedd wedi marchogaeth ar ei geffyl hanner nos, wedi tipio ei het cowboi gwisgo'r tywydd, a galwodd hello "Ma'am". Ond hyd yn oed wedyn,roedd rhywbeth yn ei lygaid glas llachar a ddywedodd wrthi llawer ohono nad oedd mor gwrtais.

Mae llaw Brock wedi gadael llwybrau poeth i lawr ei hochr, modfedd araf yn ôl modfedd araf. Dyfarnodd y gwynt ail tro, gan gario ychydig o graean a oedd yn sownd i'w chroen chwys-streaked. Galwodd y coyote eto, ac fe'i hatebwyd gan un arall , yn nes ato. "Ydyn ni'n ddiogel yma, Brock?" Casiodd Cassie allan, heb fod yn siŵr a oedd hi'n gofalu amdano. Roedd llaw Brock wedi disodli ei glun rhwng ei goesau, ac roedd yn strôcio ei gwefusau pussy engorged yn araf gydag un bys hir. "Rydych chi bob amser yn ddiogel gyda mi, Cassie. Ni all unrhyw beth gyffwrdd â chi." "Wel, nid dim byd, rwy'n gobeithio." Mae hi'n twyllo ei cluniau i chwilio am ei legislation, ond ni fyddai'r cowboi yn cael ei rwystro. Llusgo ei bys yn araf i fyny ei slit llaith, yna'n ôl i lawr eto, nid yn dreiddio,

gan osgoi ei clit, dim ond pwysedd symudus blasus a oedd yn ei gyrru'n wallgofus gydag awydd.

"Os gwelwch yn dda, Brock, os gwelwch yn dda, rydych chi'n lladd fi!" Cassie gasio. Roedd yn unig yn chwerthin yn ysgafn , yn ei chlust ac yn cadw ymlaen gyda'r torture. Ymddiswyddodd Cassie ei hun â'i therfyn a cheisiodd golli ei hun yn ei gyffyrddiad araf. Gorchmynnodd y sêr unwaith eto ei sylw byr. "Mae'r sêr, Duw, Brock, maen nhw'n gymaint. Fe alla i golli dim ond edrych arnynt." "Mae'n olygfa wahanol o'r bydysawd year ydych chi'n galw adref, ond year un mor wych, onid ydyw?" Llofruddiodd Brock wrth iddo arafu ei ffordd i lawr ei gwddf, ac mae ei fys yn awr yn gweithio cylchoedd anhygoel araf ar ei clit. Collwyd Cassie yn y ton adeiladu o'i orgasm sydd ar fin digwydd,t daliwch.

Show description

Read Online or Download Diwrnod yn y Carnifal (Welsh Edition) PDF

Best foreign languages_7 books

Download PDF by : L'eglise Romaine et le premier empire, 1800-181: avec notes,

It is a copy of a vintage textual content optimised for kindle units. we now have endeavoured to create this model as with reference to the unique artefact as attainable. even if sometimes there's definite imperfections with those outdated texts, we think they should be made to be had for destiny generations to get pleasure from.

's Friedrich, der erste König in Preußen: im Jahre 1851 dem PDF

This can be a copy of a vintage textual content optimised for kindle units. we've endeavoured to create this model as just about the unique artefact as attainable. even if sometimes there is convinced imperfections with those outdated texts, we think they need to be made to be had for destiny generations to take pleasure in.

How easy earnings at Yahoo auctions Exposure (Japanese - download pdf or read online

こちらニコニコ情報局です。今回は【Yahooオークションで簡単に稼ぐ方法暴露】です。是非楽しんでいってくださいね。よろしくお願いいたします。

Download e-book for kindle: Schlagfertigkeit für Frauen: Wie du als Frau immer gelassen by

Auf geht's - starte noch heute in ein schlagfertiges Leben! ★ Bist du es leid, dich immer mit deiner Meinung zurückzuhalten? ★ Willst du endlich lernen, mit deiner Schlagfertigkeit zu brillieren? In dem Buch „SCHLAGFERTIGKEIT FÜR FRAUEN“ lernst du, wie du deine Schlagfertigkeit gezielt trainieren und somit jedes Gespräch für dich gewinnen kannst.

Extra resources for Diwrnod yn y Carnifal (Welsh Edition)

Example text

Download PDF sample

Diwrnod yn y Carnifal (Welsh Edition)


by Michael
4.2

Rated 4.07 of 5 – based on 14 votes